ĐỒNG - HỢP KIM ĐỒNG/ Aluminum - Aluminum Alloy

Liên hệ để có giá tốt
Đồng-Hợp kim đồng𝐌𝐚́𝐜: 𝐂𝟏𝟎𝟏𝟏, 𝐂𝟏𝟏𝟎𝟎, 𝐂𝟏𝟐𝟐𝟎, 𝐂𝟏𝟐𝟎𝟏, 𝐂𝟐𝟏𝟎𝟎, 𝐂𝟐𝟐𝟎𝟎, 𝐂𝟐𝟑𝟎𝟎, 𝐂𝟐𝟒𝟎𝟎,𝐂𝟐𝟔𝟎𝟎, 𝐂𝟐𝟔𝟖𝟎, 𝐂𝟐𝟕𝟎𝟎, 𝐂𝟐𝟕𝟐𝟎, 𝐂𝟑𝟓𝟎𝟏, 𝐂𝟑𝟕𝟏𝟐, 𝐂𝟑𝟔𝟎𝟏, 𝐂𝟑𝟕𝟕𝟏, 𝐂𝟑𝟔𝟎𝟑, 𝐂𝟑𝟕𝟕𝟏, 𝐂𝟒𝟒𝟑𝟎,𝐂𝟔𝟖𝟕𝟎, 𝐂𝟓𝟏𝟏𝟏,𝐂𝟓𝟏𝟎𝟐, 𝐂𝟓𝟏𝟗𝟏, 𝐂𝟓𝟐𝟏𝟎, 𝐂𝟔𝟑𝟎𝟏, 𝐂𝟕𝟕𝟎𝟏Phân loại: Tấm/ Plate, Cuộn/ Coild, Láp tròn/ Round bar, ống/ Pipe, Đai/ Wire𝑸𝑼𝒀 𝑪𝑨́𝑪𝑯...

Đồng-Hợp kim đồng

𝐌𝐚́𝐜: 𝐂𝟏𝟎𝟏𝟏, 𝐂𝟏𝟏𝟎𝟎, 𝐂𝟏𝟐𝟐𝟎, 𝐂𝟏𝟐𝟎𝟏, 𝐂𝟐𝟏𝟎𝟎, 𝐂𝟐𝟐𝟎𝟎, 𝐂𝟐𝟑𝟎𝟎, 𝐂𝟐𝟒𝟎𝟎,𝐂𝟐𝟔𝟎𝟎, 𝐂𝟐𝟔𝟖𝟎, 𝐂𝟐𝟕𝟎𝟎, 𝐂𝟐𝟕𝟐𝟎, 𝐂𝟑𝟓𝟎𝟏, 𝐂𝟑𝟕𝟏𝟐, 𝐂𝟑𝟔𝟎𝟏, 𝐂𝟑𝟕𝟕𝟏, 𝐂𝟑𝟔𝟎𝟑, 𝐂𝟑𝟕𝟕𝟏, 𝐂𝟒𝟒𝟑𝟎,𝐂𝟔𝟖𝟕𝟎, 𝐂𝟓𝟏𝟏𝟏,𝐂𝟓𝟏𝟎𝟐, 𝐂𝟓𝟏𝟗𝟏, 𝐂𝟓𝟐𝟏𝟎, 𝐂𝟔𝟑𝟎𝟏, 𝐂𝟕𝟕𝟎𝟏

Phân loại: Tấm/ Plate, Cuộn/ Coild, Láp tròn/ Round bar, ống/ Pipe, Đai/ Wire

𝑸𝑼𝒀 𝑪𝑨́𝑪𝑯 :
– Tấm/Plate: T: 0.2~100mm; W: 305-1000mm; L: 1200-2000mm
– Cuộn/coil:0.01-15.0mm
– Ống/pipe:T: 0.1-100mm; OD:1-600mm。
– Cây tròn/Copper rod: D: Φ1.0-Φ200mm; L: 2500-6000mm

Ứng dụng: Đồng-Hợp kim đồng ứng dụng rất nhiều trong ngành điện: dây điện, đường dẫn khí điều hòa và ống dẫn nước đặc thù,..
----------------------------------------------------------------------
𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐏 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 𝐓𝐄̂́ 𝐂𝐇𝐀̂𝐔 𝐃𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆
CAM KẾT:
- Báo giá trực tiếp nhà máy
- Đầy đủ chứng từ: CO, CQ, PL,...
- Báo giá CIF, FOB, nội địa
𝐋𝐈𝐄̂𝐍 𝐇𝐄̣̂ 𝐌𝐔𝐀 𝐇𝐀̀𝐍𝐆: 𝟎𝟗𝟔𝟔𝟑𝟏𝟔𝟕𝟓𝟖 𝐌𝐬.𝐇𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧

Sản phẩm khác
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ CHÂU DƯƠNG
0982490238
Về đầu trang