• Tin nội bộ
  • THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

THÔNG BÁO

KÍNH GỬI: QUÝ KHÁCH HÀNG, QUÝ ĐỐI TÁC VÀ TOÀN THỂ NHÂN VIÊN CHÂU DƯƠNG VIỆT NAM.

-Căn cứ vào luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014

- Căn cứ điều lệ công ty TNHH công nghiệp quốc tế Châu Dương

- Căn cứ quyết định số CDQD/2019002-NS của ban Lãnh Đạo về việc bà Đỗ Thị Mai thôi giữ chức vụ Giám Đốc

-Căn cứ quyết định số CDQD/2019001-NS của ban Lãnh Đạo về việc bổ nhiệm ông Yu Yun Chun giữ chức vụ Giám Đốc

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ CHÂU DƯƠNG XIN THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHƯ SAU:

1. Bà Đỗ Thị Mai thôi giữ chức vụ Giám Đốc và người Đại diện pháp luật của công ty TNHH Công nghiệp quốc tế Châu Dương từ ngày 12 tháng 04 năm 2019.

2. Ông Yu Yun Chun được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám Đốc và người Đại diện pháp luật của công ty TNHH Công nghiệp quốc tế Châu Dương từ ngày 12 tháng 04 năm 2019.

XIN TRÂN TRỌNG GỬI ĐẾN QUÝ ĐỐI TÁC, KHÁCH HÀNG VÀ NHÂN VIÊN CHÂU DƯƠNG ĐƯỢC BIẾT!

Để lại bình luận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ CHÂU DƯƠNG
0982490238
Về đầu trang